8 תשובות
היינו קוראים למישהי עם השם הזה לולי
טלטול
טלוש
טלי
טלטול
טולי
טלי
טלוש
אנונימית
טלטול
טולי
טלטל
טלוש
טלי
טולי, טלוש, טלטול
טל
טלטול
אם יש שם משפחה מחברים כזה
אני קוראת לחבר שלי טלקו (Talko)