7 תשובות
לא
שואל השאלה:
אז איך
אנונימית
מה את רוצה להגיד?
חולים ביחד או נשארים ביחד?


חולים- sick
נשארים- sticking
הביטוי הינו:
stick together like glue = כאשר 2 מאוד קרובים
שואל השאלה:
לא stick
התכוונתי sick-חולה
אנונימית
כן,
sick together בזוגיות תשמעי קצת