3 תשובות
עריכת הייליט זה בהגדרות של ההיליט
תעצבי תמונה שאת רוצה ברקע שתהיה לך בגלריה ואז את עושה לערוך היילט ובוחרת תמונה מהגלריה
לחיצה ארוכה
עריכה
עריכת כאבר משהו כזה
ואז יש לך שם אפשרות להוסיף מהגלריה