5 תשובות
הרוב נפתחות
יש ויש, זה כמו מוצ"ש.
חלקן כן
הרוב כן.
רובן כן