5 תשובות
כדי לכפר על החטאים שלנו כביכול
אנונימית
לכפר על העוונות והחטאים שלנו
כדי לכפר על החטאים
כי ביום ההוא יכפר עליכם את עוונתכם ועינתם את נפשותיכם חוקת עולם
(נראה לי)
לכפר על החטאים שלנו וגם אנחנו נדמים למלאכים ביום הזה, לא אוכלים ולא שותים, שמים לבן..