6 תשובות
כדי לכפר על המעשים שעשינו לאלוהים
זה לא היה בהיסטוריה זה התחיל רק במאיה האחרונה
שואל השאלה:
מה קרה שאנחנו צרכים לכפר?
אנונימית
יום כיפור זה צום שבו את מכפרת על כל החטאים שעשית במהלך השנה, אם פגעת בחבר תבקשי סליחה, אם העלבת מורה וגם דברים ממש קטנים שיכול להיות שלא שמת לב אליהם.
ככה כתוב בתורה.
יש משפט בתורה שבו כתוב במפורש שביום הזה צריך לצום וכך לכפר על המעשים הרעים.
ובגלל שזה כתוב בתורה וזה לא משהו שרבנים קבעו אז זה צום חובה.
אנונימית
יום הכיפורים הוא יום שנקבע בתורה בספר שמות והוא נועד לתת יום אחד שאנשים שישקיעו מחשבה רצינית על השנה שהייתה להם על השנה שתיהיה שתכפר על חטאים שבין אדם לאלוהים וכמובן על ידי בקשת סליחה ותיקון אז גם בין אדם לחברו.
הצום נועד לעזור לעשות את החושבים הזה כי צום יכול להיות בריא ועוזר לנקות את הגוף (כשנעשה נכון) והימנעות מעבודה וחשמל ועוד אמור לעזור להתמקד במחשבה