תשובה אחת
אפשר להגיד להם שככה זה הגיע אבל לא בטוח שיאמינו
אלא אם כן זה נכלל באחריות