3 תשובות
2 קילו בערך
קילו כזה
כל בגד בממוצע 100-400 גרם אני מאמין שזה 700 גרם