12 תשובות
מוציאה
מוציאה
מוציאה
מוציאות
מוציאה למה שאני אקנה מסרק כל פעם
מוציאה
הוא לא מצטבר כי אני כל הזמן מוציאה.
מןציאה מה אני אבו חסן
אחריי כל פען שאני מסתרקת אני מוציאה
למה שאני אקנה כל פעם מסרק חדש?
מה אני רוטשילד
מוציאה. כסף למסטיק אין לי אז יהייה לי כסף למסרק?
מוציאה אבל אחרי חודש מחליפה