7 תשובות
מה הכוונה? משחררים את הסוהר את האסיר?
שואל השאלה:
אסיר
אנונימית
לשחרר את האסיר בגלל אירוע? לא משחררים את האסיר גם לא בעד שלום.
מעבירים אותו אגף או פשוט מעבירים אותו לבית סוהר אחר
לכמה זמן מעבירים אותו? הכל תלוי באירוע עצמו.
שואל השאלה:
מה קשר? אירוע שלנו של המשפחה חייבים לשחרר אותו.
אנונימית
סורי חשבתי על אירוע בבית כלא עצמו.

חופשה לצורך הליכי משפט חופשה עד 12 שעות.
חופשה לצורך לימודי חוץ - יציאת אסיר בסבב חופשות למשך 8 שעות בחודש.
הכנת תכנית שיקום לקראת שחרור - ניתן להעניק עד 2 חופשות (12 שעות בכל פעם).
איתור מקום שיקום - ניתן להעניק שתי חופשות מטעמים מיוחדים (עד 12 שעות כל אחת).
טיפול רפואי - ניתן להעניק חופשה עד 8 שעות.
חופשת אבל - בהתאם למנהגי האבלות הנהוגים בדת של האסיר.
חופשה מטעמים מיוחדים אחרים - מפקד המחוז או קצין אסירים מחוזי מוסמכים לאשר חופשה מטעמים מיוחדים עד 48 שעות.
אישור חופשה מוטעמים מיוחדים מעל 48 שעות (מלבד חופשה מטעמי אבל) טעון אישור בכתב של נציב שב"ס או סגנו. אישור חופשה מיוחדת מעל 48 שעות למטרת אבל אינו טעון אישור הנציב או סגנו.
חשוב לדעת
שואל השאלה:
ואם זה ל 12 שעות אז יוציאו אותו בצהריים כזה? תודה על התשובהה
אנונימית
אני חושבת שזה תלוי באירוע עצמו ומתי זה קורה אבל לדעתי יוציאו בבוקר ולא בצהריים, כלומר שלא יבלה בלילה במקום אחר (זו דעתי ולא ראיתי אסירים יוצאים בערב)
שתדעי שגם ממש לא בטוח יתנו לאסיר לצאת,הכל תלוי איזה אסיר הוא.