9 תשובות
כן
ברור הם רשת אחת ארצית אפשר להחליף בכל סניף
כן
כל עוד יש את הקבלה
כמובן
כן
~L~