13 תשובות
מוריד מאוד
מאוד מוריד
די מוריד אבל לא בהכרח יגרום לפסילה אם הבחורה ממש מחבבת אותך
לי אישית מאוד
רצח
ממש מוריד.
Po:
לי מאוד במיוחד כי אני מטר חמישים ושש
מוריד
~L~
מוריד מאוד
לי זה מוריד
אבל כל עוד זה לא בהרבה זה לא בהכרח פוסל
הרבה בחזקת מיליארד
לי אישית כן
מוריד לבנות מניסיון.