3 תשובות
הוא עושה
הוא תמיד עושה זה לא קשור
יש כמה סוגים של קרינה בלתי מייננת שנפלטת מסלולרי.
קרינת רדיו נפלטת בעת שידור מהסלולרי, וסלולרי חכם משדר כמעט כל הזמן (בעצם לא נשמע כל כך חכם). כדי לצמצם את זמן השידור ניתן לכבות את תקשורת הנתונים, הWIFI והBLUETOOTH. מצב טיסה בדרך כלל יביא להפסקת השידור מהסלולרי (אלא במקרים שה WIFI דלוק) ניתן גם לחבר את הסלולרי למחשב חוטי כך שניתן יהיה לגלוש בסלולרי ולהפנות שיחות הביתה ואז לא תהיה חשיפה מהמכשיר (בהנחה שהמחשב חוטי ולא אלחוטי=משדר ומקרין).
ראו - http://www.norad4u.co.il/q-a/hmnytnlhbrsmrtpwnndrwydlrsthyntrntbzwrhqwwyt

סוג שני של קרינה בלתי מייננת הוא שדות מגנטיים וחשמליים בתדרי ביניים ותדרים נמוכים. כל מכשיר חשמלי פולט סוג זה של קרינה. סוג זה דועך מאוד מהר במרחק ולכן הרחקה של המכשיר מהגוף מורידה את החשיפה אליו בצורה משמעותית.

ראו הסבר על שימוש בסלולרי וצמצום חשיפה
http://www.norad4u.co.il/emr-reduction-h/using-the-mobile-phone-h

ראו מדריך ראשוני לצמצום חשיפה, כולל סרטוני הסברה -
http://www.norad4u.co.il/guidesh/step-by-step-emf-reduction-h