4 תשובות
אין סיכוי
אלא אם כן ביקשו בקשה מיוחדת הרבה זמן מראש
תלוי למה הוא בכלא
Aso
לא. צריכים להגיש בקשה מיוחדת דרך העו"ד ליציאה. והבית משפט מחליט
לא, זה כלא, לא צבא.