תשובה אחת
רגיל, יש לי אותו במכשיר מעדיף אותו על פני הדפדפן המעפן שהגיע עם המכשיר.