3 תשובות
לא יודעת אבל הוא מת
אני מניחה שכן כי הם נפרדו טוב על פי מה ששמעתי
אף אחד לא יודע בוודאות