7 תשובות
רעב- לא היה להם אוכל
הפרידו אותם מהמשפחה שלהם, חוסר ידיעה גם ממה עלה בגורל המשפחה שלהם וגם ממה שהולך לקרות ולאן לוקחים אותם וכו
רעב בעיקר
גם חגים
עבדו את הנצים
חורף-החורף שם לא כמו בארץ ובגדים שלהם לא משהו
רעב צפיפות מחלות
היתה להם פוביה ממקלחות