4 תשובות
להגיד לו אני רוצה אותך
תשובות קצרות. לא שואל. לא יוזם שיחות.
אם הוא יבש כזה, נעלם להרבה זמן ואז כותב...
אם הוא עונה תשובה קצרה כזה "בסדר" וכאלה ולא ממשיך שיחה... לא שואל שאלות.. לפעמים נניח בהודעות קורא ולא עונה..
.