7 תשובות
נייד
נייד
לקבל נייד, אבל בשביל נייד אותם ביצועים תצטרך לשלם הרבה יותר.
נייח
נייח, אפשר גם להחליף חלקים במקרה שמשהו חלילה מתקלקל