3 תשובות
כל עוד הציון שלך מעל 55 עבגת
כן מעל 55 זה עובר