11 תשובות
כל שנתיים מחלף תיק
קלמר קונה כל שנה ותיק בעיקרון כל שנתיים אבל השנה קניתי למרות שלא הייתי צריכה. אופסיי
מחליפה כל שנה
כל שנה חדש
חדש כל שנה
מחליפה כל פעם שנמאס לי או כשנהרס, זה בדרל כלל קורה פעם בשנתיים- שלוש כזה
כל שנה חדש.
ש
קניתי חדש כאילו כי התיק היה באמת כבר מת...
השארתי את התיק של שנה שעברה לצערי
הוא ענקי ומכוער
תיק קונה כשמתחשק/נהרס וקלמר כשנמאס לי
השנה נשארתי עם אותו תיק וקלמר קניתי חדש כי לא אהבתי את הקודם
כל חודש חודשיים
אנונימית