7 תשובות
שחורות
לבנות
תלוי גם בחולצה
שחורות.
Aro
אחד שחור ואחר לבן

יאס!


סתם... תלוי בחולצה.
לבנות אבל איזו חולצה?
איזה חולצה?