3 תשובות
ירושליים בטוח יש
קניון מלחה
אנונימי
בשוק בירושלים (: