8 תשובות
סרטים בגדים טלפון מחשב אוכל
פלאפון
בגדים
מחשב
לימודים
מכשירי אלקטרוניקה
מה שאתה אוהב
אולי עדיף גם לחסוך חלק מהסכום?
שואל השאלה:
לחסוך למה?
אנונימי
נגיד טיסה לא יודעת