4 תשובות
מילה טובה ומחמאה לאדם השנוא עלי.
מחמאה
אני אקרא לו מותק
מילה טובה לאדם השנוא עליי
בעיטה
אני אסביר לו למה והוא יבין