תשובה אחת
B250 יעבוד אבל Z270 עדיף אם תרצה לשמור את הלוח אם כתחליף לחלקים טובים יותר.