7 תשובות
12:30
אנחנו חוזרים ב12:45.
רוב בתי הספר ב12
חוזרים ב12 או 12 וחצי, אצל כל בתי הספר זה כך
חלק חוזרים לקראת 12
חלק ב1
וחלק רגיל ב2-3
אצלנו 11:40
אני מסיימת ב11:45