4 תשובות
משקל מצוין
המשקל שלך בסדר גמור
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/lose_wt/BMI/bmicalc.htm
זה בסדר.