5 תשובות
סטיפס
אנונימית
שואל השאלה:
הכוונה חוץ מסטיפס..
אנונימית