2 תשובות
כל מקרה לגופו לפי הערכת האנדוקרינולוג המטפל
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס
חשוב להתחיל בגיל צעיר, לפחות להיות במעקב רפואי, כדי שיהיה טווח זמן ארוך יותר לטיפול ותמרון.
חבר טוב מומחה סטיפס