אומנם לא חקרתי את הנושא אבל מניסיון אישי נראה לי שזה הפוך.
בברכה רפאל.