3 תשובות
למה את רוצה למחוק? פשוט תשאירי ואל תשתמשי
שואל השאלה:
אי אפשר למחוק?ואם אשאיר ולא
אשתמש?זה ימחק לבד?
אנונימית
כן זה ימחק בשלב מסויים