3 תשובות
כן
בחדכ שלי יש כמה
לא מאמינה שיש הרבה כאלה