תשובה אחת
לא זה פשוט רק טיסה..
דיוטי הוא בטרמינל שלוש לטיסות חוץ..
אילת זה טרמינל אחד טיסות פנים. הוא אין שם דיוטי. והעליה למטוס היא במדרגות
באותו הנושא: