2 תשובות
לנסות לוותר על דברים מסויים שהם טיפשיים לריב עליהם
לנסות לפתור את הריבים ולהימנע מהם.
על מה אתם רבים לרוב?