7 תשובות
סדרות ישנות
קורליין, והספרים שהיו ועדיין יש לי
מקומות מסויימים
שירים וקלטות ילדים שגדלתי עליהם
שירים ישנים ואנשים שלא ראיתי הרבה זמן