4 תשובות
לשאול אם הם חרמנים
אחר כך תשאל אם הם רוצים תמונות שלך
להגיד להם/
לעצבן אותם עד כדי כך שהם יחסמו,להטריד,לקלל כל מיני יש מלא דרכים
לשלוח טונה הודעות
אבל למה לך?