7 תשובות
81
היו לי טעויות מפגרות
אנונימית
95 בחינה
97 סופי