5 תשובות
כן זה טרטוריה של ארצות הברית לגבי הטיסות אני לא בטוח
מישראל אין.
מישראל להוואי אין מקליפורניה (לרוב) להוואי יש
^ הוואי זה בארה"ב.
כן אני יודעת התבלבתי התכוונתי לרשום קליפורניה