5 תשובות
מה ביטלו להם??
רק ליסודי
ביטלו לימודי את השיעורי בית??!?????
רציני?!?!!
רק ליסודי
ולחטיבות ולתיכונים לא אבל כאילו בנט "המליץ" למורים להפחית
רק ליסודי