16 תשובות
כן
לא אצלי
ברור!
ברור
אני כאן !
אצלי תמיד.
אני זאת שגורמת להלם

מה מינוסים אסור לצחוק
כאן בשבילך
אפשר תמיד
אפילו אפשרי לעשות תחרות מי פורק יותר
אנסה להכיל את זה כמה שיותר ומקווה לעזור בהכל
אני
למרות שעניתי אחרי שעה .-.
אני אשמח לעזור
אני פה
חופשי