3 תשובות
ניקוי דיסק זה מנקה לך את האיזורים שלא בשימוש או שהיו בשימוש ומחקתה אותם.
איחוי דיסק זה מרכז את התוכנות וכל השימושים שלך לאיזור אחד. כך שהמחשב אינו צריך לאסוף מנקודות שונות על ההרד דיסק.
בכל מקרה כדאי שתעשה גיבוי. אין חשש שחומר יעלם או ימחק אבל למען הסר ספק עשה גיבוי לחומר שחשוב לך.
ניקוי דיסק זה שאתה מוחק קבצי מערכת "זמניים" שלא בשימוש ומאטים את המחשב ואיחוי דיסק זה שאתה מסדר את ההארד דיסק כך שיוכל למצוא קבצים יותר בקלות ולפעול מהר יותר
עוד מידע ניתן למצוא בתגית "איחוי דיסק" ובתגית "ניקוי דיסק".