8 תשובות
אהבה אינסופית/נשיקה בחצות
היומן
טיטניק
ט י ט נ י ק
היומן!!! בכיתי חצי מהסרט
ללכת בדרכך
אשמת הכוכבים
הכול, הכול
ליטר של דמעותת
קוראים לי סם באחריות את תבכי .
נשיקה בחצות