4 תשובות
למה עמד לך? היא רק נצמדה אליך.
נ.ב למה שזה לא יהיה בסדר?