4 תשובות
רצח זה מאוד
למשל מצחיק רצח = מצחיק מאוד
שואל השאלה:
אז שרשום בחדשות "קרה אתמול רצח"
אני יקח את זה כקרה אתמול מאוד?
אנונימית
לא נו.. סוג של סלנג.
לא, למילה רצח יש שתי משמעויות, מוות והשנייה מאוד, אם בחדשות כתוב "קרה אתמול רצח" אז זה בהקשר של המוות.