2 תשובות
שלא באים לצבא נפקדות זה מתחת ל30 יום ועריקות יותר
תקרא יותר כאן
זה כמה זמן נעדרת מהשירות והעונש בהתאם