3 תשובות
מתי יפרסמו אותם? אני חושב שאני אקבל 60 בערך..
שואל השאלה:
מחר
לחוצה בטירוף כנראה שהכל אצלי על פחות משבעים