3 תשובות
למטה באינסטגרם נכון יש לך כל מיני סימנים? אז תלחצי על הזכוכית מגדלת.
בזכוכית מגדלת
בסרגל למטה יש לך זכוכית מגדלת
שם האקספלור