5 תשובות
אדיר מילר
אדיר
אדיר מילר אדיר
לא משווים בין קולה למים
אנונימי