תשובה אחת
הוא מאוד קל. עשינו מבחן עיוני ומבחן מעשי.